baner
You are here:   Home Banki Amerykański nadzór przejmuje trzy banki z Puerto Rico
large small default
Amerykański nadzór przejmuje trzy banki z Puerto Rico PDF Drukuj Email

Amerykańskie organy nadzorcze przejęły w piątek kontrolę nad trzema bankami w Puerto Rico i sprzedały ich depozyty innym bankom, co kosztowało fundusz ubezpieczeniowy FDIC 5,3 miliardów dolarów - to jedno z największych uderzeń w czasie kryzysu bankowego.

 

FDIC podała, że regulatorzy przejęli kontrolę nad operacjami bankowymi EuroBancshares Inc R&G Financial Corp i W Holding Co Inc w celu skonsolidowania zmagających się trudnościami obszarów sektora finansowego.

Przejęcie i sprzedaż depozytów bankowych silniejszym bankom, jak podała FDIC, pozwala zaoszczędzić 3,5 miliardy dolarów – o tyle wyższe byłyby koszty absolutnej ich likwidacji. Rzeczniczka FDIC podała, że agencja otrzymała 18 ofert od 5 oferentów.

Przejęcie banków w Puerto Rico przyćmiło upadek jeszcze innych czterech banków, co także zostało ogłoszone w piątek, podnosząc liczbę amerykańskich banków, które upadły w tym roku do 64. W kwartecie upadłych amerykańskich banków znalazły się: CF Bancorp z Port Huron, Michigan; Champion Bank w Creve Coeur, Missouri; BC National Banks w Butler, Missouri oraz Frontier Bank w Everett, Waszyngton.

Znalezienie odpowiedniego rozwiązania dotyczącego tego, co zrobić z najsłabszymi bankami z Puerto Rico stanowiło dla FDIC drażliwy problem. Agencja przewiduje, że w latach 2009-2013 wspieranie mizernie prosperujących banków będzie ją kosztowało około 100 miliardów dolarów.

Na początku 2005 roku skandale księgowe osłabiły pozycję wielu czołowych banków na wyspie, co spowodowało, że FDIC miała trudności ze znalezieniem na lokalnym rynku odpowiednio silnych nabywców ich aktywów, poinformowały osoby zorientowane w sytuacji. Potencjalni nabywcy spoza Puerto Rico nie byli natomiast w większości chętni do inwestowania na wyspie, na której stopa bezrobocia wynosi 16 procent i która od 2006 roku pogrążona jest w recesji.

Trzy banki zostały zamknięte z powodu kłopotów z nadmierną ilości kredytów zaciągniętych na cele budowlane, lub innych złych kredytów zaciągniętych w okresie boomu na rynku nieruchomości na wyspie w połowie ostatniej dekady.

Oriental Bank and Trust przejmie depozyty Eurobank; Scotiabank de Puerto Rico przejmie depozyty R-G Premier Bank of Puerto Rico; Banco Popular of Puerto Rico przejmie depozyty Westernbank Puerto Rico, poinformowała FDIC.

Scotiabank de Puerto Rico jest filią kanadyjskiego Scotiabank i stanowi trzeci w ostatnich tygodniach przypadek, kiedy FDIC sprzedaje upadłego kredytodawcę należącego do jednego z banków kanadyjskich.

W drodze przeprowadzonych w piątek transakcji, FDIC przejęła pożyczkodawców, którzy kontrolowali około 20 procent aktywów bankowych na wyspie i około jedną czwartą depozytów.

Nawet przeprowadzenie tych transakcji nie rozwiązuje wszystkich trudności bankowych Puerto Rico.

Lokalny rząd ogranicza wydatki i podnosi podatki, a wiele banków nadal zmaga się ze złymi aktywami, dlatego akcja kredytowa na wyspie jest w dalszym ciągu stłumiona, powiedział Sergio MarXuach, szef ekonomicznego instytutu naukowego z Puerto Rico.

„Jeśli banki nie udzielają kredytów a rząd ogranicza wydatki, to bardzo trudno ożywić gospodarkę,” zauważa Marxuach.

Rząd Puerto Rico prognozuje, że wzrost gospodarczy w roku obrachunkowym rozpoczynającym się 1 lipca osiągnie 0,4 procent, jednak, jak dodaje Marxuach, prognoza ta może okazać się trudna do zrealizowania.

WARUNKI NADZWYCZAJNE

Rezerwa Federalna, aby wyrazić zgodę na jedną z tych transakcji, musiała odwołać się do warunków nadzwyczajnych.

Banco Popular, największy bank Puerto Rico po względem aktywów, posiadał około 27,4 procent wszystkich zabezpieczonych depozytów na wyspie. Po przejęciu Westernbank Banco Popular będzie posiadał 31,4 procent depozytów, podczas gdy zazwyczaj przyjmuje się, że maksymalny poziom koncentracji depozytów w jednym banków nie powinien przekraczać 30 procent.

FED stwierdził: „Prawdopodobny efekt propozycji Banco Popular, która jest praktyczna  i odpowiada na potrzeby społeczne przeważa z pewnością nad jej godzącymi w konkurencyjność rynku skutkami.”

Prezes FDIC Sheila Bair poinformowała, że koszty upadków banków, jakie FDIC musiała pokryć ze swojego funduszu przeznaczonego na ubezpieczanie depozytów były ze względu na interes przejmujących, dużo niższe niż pierwotnie szacowano.

Wszyscy trzej nabywcy otrzymali depozyty przejmowanych banków, podczas gdy straty z niektórych aktywów ponoszą wspólnie z rządem.

Przy przeprowadzaniu tych transakcji głównym doradcą strategicznym FDIC był Deutsche Bank.

Niektóre z banków przejmujących zmagają się także ze swoimi własnymi problemami finansowymi.

Na koniec 2009 roku około 10 procent kredytów Banco Popular było określanych jako złe. W Oriental było to około 9 procent. Banki mające najzdrowszą sytuacje finansową wykazywały około 3-4 procent takich kredytów.

Oriental jest w lepszej kondycji finansowej niż Popular, ponieważ pożyczki stanowią mniej niż 20 procent wszystkich aktywów tego banku. To oznacza, że jedynie 1,7 procent wszystkich aktywów Orintal można określić jako toksyczne.

Równocześnie oznacza to jednak, że bank ten większość swoich środków lokuje w papiery wartościowe takie jak np. obligacje skarbowe, które – przeciwieństwie do kredytów – nie finansują wzrostu gospodarczego na wyspie.

Banki chcące przedłożyć swoje oferty zakupu musiały najpierw udowodnić, że są w stanie podnieść swój kapitał. Doral Financial Corp., czwarty co do wielkości bank na wyspie, zgromadził na zakup banku od FDIC kapitał w wysokości 420 milionów dolarów, a mimo to jego oferta nie została przyjęta.

Wśród innych banków, które upadły w piątek znalazły się CF Bancorp., który został przejęty przez First Michigan Bank; Champion Bank przejęty przez Bankliberty; BC National Banks przejęty przez Community First Bank oraz Frontir Bank  przejęty przez Union Bank, National Association, San Francisco.

W sumie te cztery upadłości kosztowały fundusz ubezpieczający FDIC jedynie nieco ponad 2 miliardy dolarów.