baner
You are here:   Home Banki NBP: banki planują złagodzić politykę kredytową dla przedsiębiorstw
large small default
NBP: banki planują złagodzić politykę kredytową dla przedsiębiorstw PDF Drukuj Email

W II kwartale 2010 r. banki zamierzają złagodzić politykę kredytową dla przedsiębiorstw i spodziewają się wzrostu popytu na te kredyty. Banki przewidują dalsze zaostrzenie polityki kredytowej na kredyty konsumpcyjne - wynika z badań NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Według ocen banków w I kwartale doszło do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw w większości kategorii tego kredytu. Nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej miało miejsce tylko dla kredytów długoterminowych przyznawanych małym i średnim przedsiębiorstwom.

Złagodzenie polityki banków było nieco silniejsze w segmencie kredytów krótkoterminowych niż długoterminowych.

Większość banków nie zmieniła wysokości pobieranych marż, w ujęciu netto nastąpiło jednak nieznaczne zaostrzenie tego warunku kredytu.

W I kwartale 2010 r. wzrósł popyt na kredyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw, popyt na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw nie zmienił się, a spadł na kredyty krótkoterminowe.

Z badań NBP wynika, że w II kwartale 2010 r. banki zamierzają złagodzić politykę kredytową dla przedsiębiorstw. Złagodzenie ma być silniejsze w przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw i dotyczyć w większym stopniu kredytów krótko-, niż długoterminowych. W II kwartale 2010 r. banki oczekują także wzrostu popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.

KREDYTY MIESZKANIOWE

W I kwartale 2010 r. banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, a ponad jedna trzecia ankietowanych banków zdecydowała się na obniżenie marż kredytowych. Około 12 proc. banków podwyższyło maksymalny wskaźnik LTV przy udzielaniu tych kredytów.

Ponad 20 proc. banków odczuło w I kwartale 2010 r. wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, a jedna trzecia z nich określiła ten wzrost jako znaczny.

Większość banków w II kwartale nie zamierza zmieniać polityki kredytowej, spodziewając się przy tym wyraźnego wzrostu popytu.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Z badań NBP wynika, że w I kwartale 2010 r. po raz kolejny doszło do zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, a skala tego zaostrzenia pogłębiła się. Zaostrzenie warunków dotyczyło przede wszystkim wymaganych zabezpieczeń, maksymalnej kwoty kredytu oraz maksymalnego okresu kredytowania.

Banki oceniły, że w I kwartale nastąpił spadek popytu na kredyty konsumpcyjne, a także, że w II kwartale nastąpi dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz wzrost popytu na te kredyty.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2010 r. wśród 291 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 84 proc.

Zobacz w co warto inwestować - Barometr inwestora
 
 
Źródło: onet.pl